Ryska är ett bra språk att lära sig då det är användbart inom olika aspekter. Självklart är det användbart vid resor till Ryssland men även till länder i östeuropa där ryska ofta är ett andra eller tredje språk. Språket är även användbart inom affärsbranschen eftersom Ryssland är en ledande makt i världsekonomin då landet har stora tillgångar av energi- och mineralkällor. Detta gör att landets marknadsekonomi blir större och större. Är man dessutom intresserad av litteratur så är ryska ett bra språk att ha i sin arsenal. Kända författare såsom Fjodor Dostojevskij, Lev Nikolajevitj Tolstoy och Anton Tjechov skrev ryska verk under Rysslands litterära storhetstid under 1800-talet.

Ryska anses vara svårare för en svensk att lära sig än till exempel engelskan. Detta gäller alla de slaviska språken och beror till stor del på att de skiljer sig mer från svenskan, både grammatiskt och gällande ordförråd. På senare tid har ryskan, som så många andra språk, blivit mer och mer influerad av engelskan. Därför är det vanligt att hitta ord som härstammar från engelskan.

Lärosätt

Ryska går att lära sig genom flera sätt. Bland annat finns det flertalet videos på streamingtjänsten Youtube som erbjuder hjälp att lära sig språket. Där går svensktalande personer igenom grunderna av ryska på ett enkelt och förståeligt sätt. Det finns olika videos beroende på behov. Vissa är för att lära sig enkla fraser medan andra går in på grammatik och ord.

ryska språket

Man kan även lära sig ryska online genom språkkurser. Dessa finns det flertalet utav, deras lärosätt varierar och det gäller att hitta en som passar behovet. Vill man bara studera glosor så kan man hitta flertalet sidor som erbjuder den tjänsten. Att lära sig att skriva ryska kan man också göra online. Det första man måste göra är att lära sig det ryska alfabetet, vilket många av dessa sidor hjälper till med.

Gymnasium, komvux och högskolor erbjuder ryska som kurser. Man kan välja om man vill studera på distans eller på plats. Som fullt utbildad inom det ryska språket kan man bland annat jobba som säljare, lärare eller tolk.

Ryska språket

Cirka 150 miljoner individer har ryska som första språk. De flesta av dessa individer bor i Ryssland, ett av de länder som har ryska som officiellt språk. De andra tre länderna är Kazakstan, Vitryssland och Kirgizistan. Ryska talas även i cirka 30 andra länder, som till exempel Estland,Moldavien och Georgien. Cirka 120 miljoner människor har ryska som sitt andraspråk. Ryska var länge ett skolämne som alla elever inom Sovjetunionen var tvungen att lära sig. Vilket gjort att språket till stor del lever vidare inom dessa länder. Då sovjetunionen föll så började eleverna istället studera mer engelska vilket gjorde att engelskan är andraspråk istället. 

Ryskan tillhör gruppen slaviska språk, som i sin tur tillhör språkfamiljen östslaviska. Ryska skrivs med 33 bokstäver som tillhör det kyrilliska alfabetet. Detta alfabet blev Europeiska Unionens tredje officiella alfabetet, detta efter de grekiska och latinska alfabeten. Den tidigaste kända skriften med det kyrilliska alfabetet är från 943 e.Kr på en grav.