Mandarin är inte bara det mest talade språket i Kina, utan även i världen. Det behärskas av ungefär en miljard människor och är ursprungligen en dialekt från norra Kina. Idag har det har dock valts som Kinas officiella språk och kallas ibland “standard Chinese” på engelska.

Historia

De flesta lingvister klassificerar all talad kinesiska som del av den sinotibetanska språkfamiljen. Mandarin som det talas idag har ingen lång historia utan uppkom först år 1912 i samband med att republiken Kina formades. Någon version av språket talades dock tidigare, mestadels av överklassen i Peking.

Fram till mitten av 1900-talet kunde de flesta kineser i de södra delarna av landet inte tala mandarin. Idag är det dock det språk som lärs ut till kinesiska barn i skolor runtom i landet. Undantaget är Hong Kong. Här talas mycket engelska, och när kinesiska talas så är det kantonesiska.

Trots att mandarin i sig var en dialekt till att börja med finns det även många varierande dialekter inom mandarin.

Att Lära Sig Språket

Kinesiska är känt för att ha relativt enkla grammatiska regler. Ord behöver inte böjas efter genus som i till exempel franska och spanska. Plural och singular uttrycks på samma sätt, och du behöver dessutom inte lägga ner tid på att lära dig hur olika verb böjs.

Kinesiska skriftspråk

En av de stora utmaningarna med kinesiska är förstås skriftspråket. Det är inte ett fonetiskt språk, utan olika tecken har olika betydelser som man helt enkelt måste lära sig. Det finns över 50,000 tecken som man kan studera. För att läsa en tidning behöver man dock “bara” kunna mellan 2000 och 3000 tecken enligt BBC. En välutbildad kinesisk person kan ungefär 8000 tecken och ett lexikon innehåller information om max 20,000 tecken.

Att uttala mandarin är inte heller enkelt. Systemet för att lära sig detta heter pinyin. Eftersom små skillnader i uttalet kan vara helt avgörande för ordens betydelser är det viktigt att lägga mycket fokus på detta när du lär dig mandarin.

Det finns en känd dikt som heter 施氏食狮史 (shī shì shí shī shǐ). Översatt till svenska betyder detta “den lejonätande poeten i stenhyddan.” Denna dikt har 120 tecken som alla uttalas “shi.”

Precis som japanska har kinesiska olika räkneord beroende på vad det är man räknar. Du kan inte bara säga att det ligger tre pennor på border genom att använda ordet för tre och ordet för pennor. Du behöver anpassa räkneordet efter objektet (pennorna i detta fallet).

Antalet människor som lär sig mandarin växer snabbt. Några kända ikoner som har valt att lära sig språket är till exempel Facebooks VD och grundare Mark Zuckerberg. Även Australiens premiärminister Kevin Rudd behärskar språket.

För den som vill börja lära sig det mycket användbara språket mandarin finns det många resurser online. Duolingo används till exempel av många lingvistiskt intresserade som vill ha en första titt på ett nytt språk. Att verkligen lära sig behärska mandarin kräver förstås tid, arbete och disciplin, men om nyfikenheten brinner starkt nog finns det inget som kan stoppa dig!