Språk använder vi människor oss av för att kunna kommunicera med varandra. Vi får redan i tidig ålder lära oss att behärska språket i både tal och skrift. Det finns många olika och unika språk runt om i världen. I världen finns de betydligt fler språk än vad man kan föreställa sig. Det finns över 6000 olika språk som människor runt om i världen pratar idag. Många av dessa språk är tyvärr på väg att dö ut. Det är över 400 stycken av all världens språk som bara pratas av några enstaka personer. Dessa språk pratas bara av äldre personer och de saknar skrift. Därför kommer troligtvis många språk som funnits länge att försvinna helt inom 50 år, kanske tidigare. För oss som lever i nutid tänker man inte på hur länge språket har funnits. Det är heller ingen person i hela världen som kan säkert veta exakt hur länge de har funnits heller. Men de språk som vi talar nu har med största sannolikhet funnits i minst fyrtio tusen år. Det har kommit fler och fler språk hela tiden och under de senaste 3000 åren har det utvecklas något enormt. Det språk i världen som talas av flest personer är kinesiska även kallat mandarin. Det är cirka 955 miljoner människor som har mandarin som modersmål, men det talas av 1,2 miljarder människor runt om i världen. De länder där de är störst befolkning som pratar mandarin är Kina, Singapore, Taiwan och Malaysia. Det näst mest talade språket är spanska som talas av 466 miljoner människor runt om i världen. Såklart främst i Spanien men även i Mexico och mellan och Sydamerika. Mexico är faktiskt det land där flest pratar spanska. Det tredje största språket är engelska, det är 360 miljoner som har engelska som modersmål. Engelskan har spritt sig över världen och är ett internationellt hjälpspråk. Det vill säga att de flesta kan kommunicera på engelska till varandra trots modersmål. Det är väldigt många som har engelska under sin skolgång som ett obligatorisk ämne. De 13 mest talade språken i världen hittar ni här https://illvet.se/kultur/sprak/varldens-13-mest-talade-sprak.

Svenska språket

Svenska språket

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av 11 miljoner människor. Det är framförallt i Sverige där de är huvudspråket men även stora delar av Finland och Åland. Det svenska språket är väldigt likt både det danska och norska språket. Det är cirka 9,2 miljoner i Sverige som har svenska som modersmål. Men det finns även 200 andra språk som talas i Sverige och är modersmål. Finska är det näst största språket i Sverige men kanske inte så länge till då arabiska är väldigt stort och talas av väldigt många. Det svenska språket förändras ständigt som så många andra språk med gör. Nu säger man nästan alltid ”du” eller ens förnamn när man tilltalar någon. Förr i tiden var de vanligt  att man sa ”ni” eller den tilltalades efternamn. Denna förändring beror främst på att samhället blir mer jämställt. Språket har även ändrats en del på sista tiden genom sociala medier där man oftast skriver förkortningar och väldigt korta meningar. Genom språket förstår vi varandra bättre och kan kommunicera på ett helt annat sätt.